Estonian Hunters’ Association
EJS oli üks nendest, kes toetas seadusandluse muutmist selliselt, et kindlustusühistu moodustamine oleks võimalik. Meile on oluline, et kindlustusühistu kaudu jääks võimalik tulu ühistu liikmetele ehk siis Eestimaale. Samuti oleme asutajaliikmena huvitatud sellest, et lähitulevikus tekitada ka meid huvitavad ja meile vajalikud jahikindlustusliigid.
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
Põllumeeste ja maamajandusettevõtjate jaoks on kindlustusühistu asutamine väga oluline samm – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik.
Estonian Owners’ Association
EOKL kulub ligi 64 000 omanikku ja vastustundlik omanik kindlustab oma vara. Kindlustusühistu annab võimaluse arendada omanike ühistegevust, omanik saab läbi liikmelisuse osa parima hinnaga kindlustusteenustest ja kokkuvõttes jääb võimalik ettevõtlustulu ka Eesti omaniku tasku. EOKL soovib asutajaliikmena julgustada omanikke kindlustusühistuga liituma.
The Estonian Union of Co-operative Housing Association
Eesti Korteriühistute Liit peab oluliseks olla Eesti Kindlustusühistu asutajate hulgas väärtustamaks ühistegevusel põhinevat koostööd. Usume, et läbi kaasava ühistegevuse tekib Eesti turule arvestatav ja konkurentsivõimelist teenust pakkuv kindlustusandja.
Estonian Farmers’ Central Association
Eestimaa Talupidajate Keskliit koondab üle-eesti talupidajaid. Meie liikmeteks on pereettevõtted, kes elavad ja töötavad maapiirkondades ning seisavad selle eest, et Eesti maapiirkonnad on jätkusuutlikud. Meie liikmed vajavad riskide maandamiseks sobivaid kindlustusmeetmeid ning läbi kindlustusühistu saab Eestimaa Talupidajate Keskliit aktiivselt kaasa rääkida sobivate meetmete loomisele.
Tartu Credit Union
Eestis puudub kindlustusühistu, mida Tartu Hoiu-laenuühistu peab igati vajalikuks kindlustusmaastikul. Sellepärast otsustasime ka ise kaasa aidata oma jõu ja nõuga esimese kindlustusühistu tekkeks.
Estonian Horticultural Union
Kindlustus on saanud elu lahutamatuks osaks nii eraelus kui ettevõtluses. Tahame olla liikmetega uue, kodumaisel kapitalil põhineva ägeda ettevõtte alguse juures.
Estonian Accordion Association
Eesti Akordioniliit on akordioniõpetajaid, -õpilasi ja interpreete ühendav organisatsioon, mis seisab hea erialase muusikahariduse käekäigu eest. Kindlustusühistu liikmena tahame toetada õpetajate ettevõtlikust ja osaleda muusika valdkonna kindlustusteenuste arendamisel Eestis.
Adaur Grupp OÜ
Adaur Grupp OÜ soovib olla osaline Eesti kodumaisel kapitalil tugineva äri ülesehitamisel ja seda mitte ainult sõnades.
OÜ Pro Holdings Int.
Otsustasin oma pereettevõttega osaleda kindlustusühistu asutamises kuna usun, et ühistulisel kindlustusel on oma koht ja tulevik ka Eestis. Pean oluliseks, et osakapitali paigutatud raha edendab Eesti ettevõtluskeskkonda ja teenitud tulu jääb meie riiki.
Mait Klaassen
Minu osalemissoov ühistulises kindlustuses tuleneb sellest, et tahaksin näha Eestis oluliselt suuremat koostööd nii inimeste, ettevõtete kui ka erinevate sektorite vahel. Ühine hoolitsus selle eest, et inimesed oleksid õnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud ja me koos hoolitseksime selle eest - see oli minu motivatsioon kindlustusühistu asutajate ritta astumisel!
Andres Saame
Põhjus liitumiseks on lihtne: kindlus(tatus) ja tulud liikmetele ning Eestisse. Tahaksin ka näha, et hakataks pakkuma mitmeid kindlustusi, mida välismaised ettevõtted ei suvatse siinsele turule pakkuda.
Kait Liinev
Ühistuline tegevus Eestis tundub olevat meelepärane kuna nii hoiu-laenuühistutel, ühistukaubandusel ja ühiskindlustusel leidub täna palju liikmeid. Ühistukindlustus oli juba Eesti esimese iseseisvuse ajal populaarne ning sellise tegevuse taasloomisel on jumet. Turul on puudu ka mitmeid kindlustusliike, mida turuosalised täna ei paku ja neid "auke" tahame ka ühistu kindlustusega lappida.
Priit Kessa
Usun, et laiapõhjaline ühistuline tegevus, mis teenib võimalikult paljude inimeste vajadusi on tulevik. Eestis võiks olla rohkem kaasavat majandustegevust – see soodustab ettevõtlust üleüldiselt.
Tarmo Lees
Ajendiks asutajaliikmeks hakata oli kodumaisel kapitalil põhineva ja oma liikmetele kuuluva kindlustusühistu puudumine turul. Ühistuline kindlustusühistu on parim võimalus oma liikmetele-klientidele vajalike teenuste pakkumiseks ning huvide kaitsmiseks. Pikaajaline kogemus metsandusliku ühistegevuse valdkonnas annab kindluse, et koostöös suudame kõikide huvisid paremini kaitsta.
Tarmo Lääne
2018. since January of the year, I am committed to bringing the mutual insurance back to Estonia. I have been motivated by courageous like-minded people and the aim of bringing back mutual insurance company to Eestimaa as an integral part of a strong civil society. I thank everyone for their trust and emphasize that we can only be effective and competitive together.
Jaanus Aun
Usun ühistegevusse. Sellisesse tegutsemisvormi, kus koos toimetamine annab kõigile parema tulemuse. Ah et eestlased ei suuda? Ikka suudavad. Kolhoosikorrast pärit hirmud on hajumas. Nii on meil edukad ühistud olemas metsa-, kui põllumajandussektoris. Ja saab kindlustuses ka!
Olavi Laido
Riigikaitse, majandus ja rahandus, sealhulgas kindlustus, on tähtsad meie sõltumatusele. Eesti pangandus on juba tekkinud, aeg on ka kindlustusel oma koht täita.
Arpo Kullerkupp
Olen olnud aastaid seotud ühistegevuse arendamisega metsandussektoris ja näinud, kuidas ühistulisest tegevusest saavad kasu nii liikmed kui laiem avalikus. Seetõttu tundus ka kindlustusühistu mõte huvitav. Lisaks võiks kindlustusühistu aidata tulevikus kaasa just maaelu edendamisele, mille üks osa on ka metsandus.
Ants Soosõrv
Olin Tarmo käest kuulnud, millise tänuväärt asjaga ta tegeleb. Seega, kui ta küsis, et kas ma ei tahaks liituda, siis pikalt mõelda polnud vaja.
Toomas Greenbaum
On aeg panustada Eesti esimese kindlustusühistu asutamisse, mis hakkaks oma liikmetele ja klientidele pakkuma ka selliseid kindlustustooteid, mida ükski praegune kindlustusfirma pakkuda ei soovi.
Andrus Reidi
Mind köitis mõte luua kindlustusühistu ja tulla selle asutajaks, sest nii saab selle liige olla kindlustusvõtjana ka iseenda kindlustusandjaks ning lisaks on tal võimalik ka sellelt tulu teenida.