Andrus Reidi

Mind köitis mõte luua kindlustusühistu ja tulla selle asutajaks, sest nii saab selle liige olla kindlustusvõtjana ka iseenda kindlustusandjaks ning lisaks on tal võimalik ka sellelt tulu teenida.