Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Põllumeeste ja maamajandusettevõtjate jaoks on kindlustusühistu asutamine väga oluline samm – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik.

Ühistu liige