Liikme reaalne rahaline sissemakse toimub kõikide märkijate puhul vaid siis, kui on reaalselt täidetud Finantsinspektsiooni kapitalinõue vahemikus min 4,5 miljonit eurot ja max 7 miljonit eurot. Eelnev maandab riski, kus asutajaliikmed ei tea, kas ja kuidas tulevad teised asutajaliikmed kapitalikaasamisega kaasa.

    Palun täitke järgmised väljad:
    Mul on valmidus teha sissemakse summas: