Eesti Jahimeeste Selts

EJS oli üks nendest, kes toetas seadusandluse muutmist selliselt, et kindlustusühistu moodustamine oleks võimalik. Meile on oluline, et kindlustusühistu kaudu jääks võimalik tulu ühistu liikmetele ehk siis Eestimaale. Samuti oleme asutajaliikmena huvitatud sellest, et lähitulevikus tekitada ka meid huvitavad ja meile vajalikud jahikindlustusliigid.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Põllumeeste ja maamajandusettevõtjate jaoks on kindlustusühistu asutamine väga oluline samm – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik.

Eesti Omanike Keskliit

EOKL kuulub ligi 64 000 omanikku ja vastustundlik omanik kindlustab oma vara. Kindlustusühistu annab võimaluse arendada omanike ühistegevust, omanik saab läbi liikmelisuse osa parima hinnaga kindlustusteenustest ja kokkuvõttes jääb võimalik ettevõtlustulu ka Eesti omaniku tasku. EOKL soovib asutajaliikmena julgustada omanikke kindlustusühistuga liituma.

Eesti Korteriühistute Liit

Eesti Korteriühistute Liit peab oluliseks olla Eesti Kindlustusühistu asutajate hulgas väärtustamaks ühistegevusel põhinevat koostööd.
Usume, et läbi kaasava ühistegevuse tekib Eesti turule arvestatav ja konkurentsivõimelist teenust pakkuv kindlustusandja.

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Eestimaa Talupidajate Keskliit koondab üle-eesti talupidajaid. Meie liikmeteks on pereettevõtted, kes elavad ja töötavad maapiirkondades ning seisavad selle eest, et Eesti maapiirkonnad on jätkusuutlikud. Meie liikmed vajavad riskide maandamiseks sobivaid kindlustusmeetmeid ning läbi kindlustusühistu saab Eestimaa Talupidajate Keskliit aktiivselt kaasa rääkida sobivate meetmete loomisele.

Tartu Hoiu-laenuühistu

Eestis puudub kindlustusühistu, mida Tartu Hoiu-laenuühistu peab igati vajalikuks kindlustusmaastikul. Sellepärast otsustasime ka ise kaasa aidata oma jõu ja nõuga esimese kindlustusühistu tekkeks.

Eesti Aiandusliit

Kindlustus on saanud elu lahutamatuks osaks nii eraelus kui ettevõtluses. Tahame olla liikmetega uue, kodumaisel kapitalil põhineva ägeda ettevõtte alguse juures.

Eesti Akordioniliit

Eesti Akordioniliit on akordioniõpetajaid, -õpilasi ja interpreete ühendav organisatsioon, mis seisab hea erialase muusikahariduse käekäigu eest. Kindlustusühistu liikmena tahame toetada õpetajate ettevõtlikust ja osaleda muusika valdkonna kindlustusteenuste arendamisel Eestis.

Adaur Grupp OÜ

Adaur Grupp OÜ soovib olla osaline Eesti kodumaisel kapitalil tugineva äri ülesehitamisel ja seda mitte ainult sõnades.

OÜ Pro Holdings Int.

Otsustasin oma pereettevõttega osaleda kindlustusühistu asutamises kuna usun, et ühistulisel kindlustusel on oma koht ja tulevik ka Eestis. Pean oluliseks, et osakapitali paigutatud raha edendab Eesti ettevõtluskeskkonda ja teenitud tulu jääb meie riiki.

Mait Klaassen

Minu osalemissoov ühistulises kindlustuses tuleneb sellest, et tahaksin näha Eestis oluliselt suuremat koostööd nii inimeste, ettevõtete kui ka erinevate sektorite vahel. Ühine hoolitsus selle eest, et inimesed oleksid õnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud ja me koos hoolitseksime selle eest - see oli minu motivatsioon kindlustusühistu asutajate ritta astumisel!

Andres Saame

Põhjus liitumiseks on lihtne: kindlus(tatus) ja tulud liikmetele ning Eestisse. Tahaksin ka näha, et hakataks pakkuma mitmeid kindlustusi, mida välismaised ettevõtted ei suvatse siinsele turule pakkuda.

Kait Liinev

Ühistuline tegevus Eestis tundub olevat meelepärane kuna nii hoiu-laenuühistutel, ühistukaubandusel ja ühiskindlustusel leidub täna palju liikmeid. Ühistukindlustus oli juba Eesti esimese iseseisvuse ajal populaarne ning sellise tegevuse taasloomisel on jumet. Turul on puudu ka mitmeid kindlustusliike, mida turuosalised täna ei paku ja neid "auke" tahame ka ühistu kindlustusega lappida.

Priit Kessa

Usun, et laiapõhjaline ühistuline tegevus, mis teenib võimalikult paljude inimeste vajadusi on tulevik. Eestis võiks olla rohkem kaasavat majandustegevust – see soodustab ettevõtlust üleüldiselt.

Tarmo Lees

Ajendiks asutajaliikmeks hakata oli kodumaisel kapitalil põhineva ja oma liikmetele kuuluva kindlustusühistu puudumine turul. Ühistuline kindlustusühistu on parim võimalus oma liikmetele-klientidele vajalike teenuste pakkumiseks ning huvide kaitsmiseks. Pikaajaline kogemus metsandusliku ühistegevuse valdkonnas annab kindluse, et koostöös suudame kõikide huvisid paremini kaitsta.

Juhatuse liige Tarmo Lääne
Tarmo Lääne

2018. aasta jaanuarist olen pühendunud kindlustusühistu Eestisse tagasitoomisele. Mind on motiveerinud vahvad mõttekaaslased ja eesmärk tuua Eestimaale tagasi kindlustusühistu kui tugeva kodanikuühiskonna lahutamatu osa. Tänan kõiki usalduse eest ning rõhutan, et efektiivsed ja konkurentsivõimelised saame olla ainult üheskoos.

Vahur Tõnissoo (lahkunud)

Oma riiki oleme varsti saanud taas pidada kolmkümmend aastat.
Korraliku riigi olulised tunnused on muuhulgas üldrahvalik kindlustusühistu ja ühistupank. Üks minu suur unistus saab peagi teoks - Eesti Kindlustusühistu ÜKS.
Edu võti on koostöö! Koos töötamisest koostööni!

Jaanus Aun

Usun ühistegevusse. Sellisesse tegutsemisvormi, kus koos toimetamine annab kõigile parema tulemuse. Ah et eestlased ei suuda? Ikka suudavad. Kolhoosikorrast pärit hirmud on hajumas. Nii on meil edukad ühistud olemas metsa-, kui põllumajandussektoris. Ja saab kindlustuses ka!

Olavi Laido

Riigikaitse, majandus ja rahandus, sealhulgas kindlustus, on tähtsad meie sõltumatusele. Eesti pangandus on juba tekkinud, aeg on ka kindlustusel oma koht täita.

Arpo Kullerkupp

Olen olnud aastaid seotud ühistegevuse arendamisega metsandussektoris ja näinud, kuidas ühistulisest tegevusest saavad kasu nii liikmed kui laiem avalikus. Seetõttu tundus ka kindlustusühistu mõte huvitav. Lisaks võiks kindlustusühistu aidata tulevikus kaasa just maaelu edendamisele, mille üks osa on ka metsandus.

asutaja Ants Soosõrv
Ants Soosõrv

Olin Tarmo käest kuulnud, millise tänuväärt asjaga ta tegeleb. Seega, kui ta küsis, et kas ma ei tahaks liituda, siis pikalt mõelda polnud vaja.

asutaja Toomas Greenbaum
Toomas Greenbaum

On aeg panustada Eesti esimese kindlustusühistu asutamisse, mis hakkaks oma liikmetele ja klientidele pakkuma ka selliseid kindlustustooteid, mida ükski praegune kindlustusfirma pakkuda ei soovi.

asutaja Andrus Reidi
Andrus Reidi

Mind köitis mõte luua kindlustusühistu ja tulla selle asutajaks, sest nii saab selle liige olla kindlustusvõtjana ka iseenda kindlustusandjaks ning lisaks on tal võimalik ka sellelt tulu teenida.