Ülle Tooming on uus Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu esimees

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu valis uueks nõukogu esimeheks pikaajalise kindlustussektoris töötamise kogemusega Ülle Toominga.

Uue nõukogu esimehe nägemus kindlustusühistu tuleviku suhtes on järgmine: “Eesti Kindlustusühistu ÜKS on loodud ühistu liikmetele vajalike kindlustusteenuste osutamiseks. Tulemuseni jõudmiseks on vaja kasvatada jõudsalt liikmeskonda ja arendada erinevaid koostöövõimalusi, et ühistu liikmetele kindlustusteenuseid pakkuda.    

Tänaseks oleme ühistu tegevuses jõudnud murdepunkti, millest edasi liikumiseks peame analüüsima tegutsemisaastate jooksul omandatud kogemusi, et läbi strateegiliste arutelude teha valikud, mil viisil ühistut edasi arendada, jõudmaks lõppeesmärgini. Selle protsessi eestvedajana end nõukogu esimehena eelkõige näengi. Tänan nõukogu liikmeid usalduse eest.”.

Soovime Üllele edu uues ametis!

Kindlustusühistu 2022. aasta üldkoosolek

Eesti Kindlustusühistu ÜKS 2022. a. üldkoosolek toimus seekord juunis kokku kutsumata koosolekuna petitsioon.ee keskkonnas, mida haldab kindlustusühistu asutajaliige Eesti Omanike Keskliit.

Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine. Poolthääli anti kokku 287, mis moodustas 61% ühistu liikmete koguarvust (467). Üldkoosolek kinnitas Eesti Kindlustusühistu ÜKS 2021. majandusaasta aruande.

Tarmo Lääne: Soome kindlustusühistute varad on väärt 150 miljardit eurot. Kas meie oleme 150 korda kehvemad?

https://epl.delfi.ee/artikkel/95552149/tarmo-laane-soome-kindlustusuhistute-varad-on-vaart-150-miljardit-eurot-kas-meie-oleme-150-korda-kehvemad

Kindlustusühistu aitab põllumeestel muutuda kliendist omanikuks

Ungari kindlustusühistu KöBE üleskutse

25 aastat tagasi loodi Ungaris ühena esimestest idabloki riikidest kindlustusühistu KöBE, mis tänaseks päevaks on kasvanud arvestatava suurusega kindlustusandjaks.

Video pöördumises räägib Cintia Bordás KöBE asutamise loo, ühistu kasvamise suureks liikmekeskseks kindlustusteenuste pakkujaks ning kutsub eestlasi liituma rahvusvahelise kindlustusühistute kogukonnaga!

Tarmo Lääne: Eesti ei ole enam arengumaa, mida saab lõputult lüpsta

Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige Tarmo Lääne kirjutab Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehel avaldatud arvamusloos: “Praegu läheb Eesti kahjukindlustuse turult välisomanikele 60 miljonit kasumieurot aastas. Kui suure osa sellest Eesti oma kindlustusühistu kodumaale jätaks? Täpselt nii suure osa, kui palju on liitujaid. Mida rohkem inimesi ja ettevõtteid kindlustusühistuga liitub, seda tõhusamad ja konkurentsivõimelisemad me ühiselt oleme ning seda suurema tüki turust omale tagasi võtame.”

Loe lähemalt https://www.tartuhly.ee/905/eesti-ei-ole-enam-arengumaa-mida-lypsta