Tarmo Lääne: suuremahulise kindlustusäri lisandumisel võidaksid kõik

Ühistulisel ettevõtlusel on suur potentsiaal eestlasi jõukamaks muuta, kirjutab Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige Tarmo Lääne.
Eestlased on tuntud oma töökuse poolest. 2. maailmasõja eelse 22aastase iseseisvusperioodi lõpuks jõudis Eesti elatustase Soomega pea samale tasemele – see kõik tuli meie esivanemate raske töö hinnaga. Ka tänapäeval tuntakse eestlasi eeskätt nende töökuse ja kohusetundlikkuse järgi.

Loe pikemalt Äripäeva veebis: https://www.aripaev.ee/arvamused/2021/04/12/tarmo-laane-suuremahulise-kindlustusari-lisandumisel-voidaksid-koik

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogusse lisandus kaks uut liiget

Veebruari lõpus toimunud Eesti Kindlustusühistu ÜKS üldkoosolekul osales kindlustusühistu  351-st liikmest 254. Liikmed edastasid oma hääled e-posti teel.

Koosoleku hääletuse tulemusena võeti vastu järgmised otsused:

1. Lisati  põhikirja  kindlustusühistu kõrvaltegevuseks kindlustusvahendus.
2. Muudeti põhikirja  sõnastust selliselt, et füüsilisest isikust liige saab oma liikmelisuse üle anda teisele isikule sh pärijale.
3. Nimetati uueks Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu liikmeks Paul Laas. 
4. Nimetati uueks Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu liikmeks Marko Sillar.

Uurisime kindlustusühistu uutelt nõukogu liikmetelt, miks nad otsustasid  astuda kindlustusühistu nõukogu liikmeks.
Vastab nõukogu uus liige, ettevõtja Paul Laas: „Eesti vajab meile endile kuuluvat ühistulist kindlustusseltsi. Saame asja käima, kui võimalikult paljud annavad jõukohase panuse. Edulugude taga on õiged otsused ja nende otsuste asjatundlik elluviimine. Võtsin vastu kutse tulla kindlustusühistu ÜKS nõukogu liikmeks, et oma kogemustele tuginedes aidata kaasa õigete otsuste õigeaegsele vastuvõtmisele – et ükski mõistlik initsiatiiv ei jääks toppama.“
Vastab kindlustusühistu uus nõukogu liige, ettevõtja Marko Sillar: „Alati on hea olla omanikeringis, kuid seal tekib valik, kas oled investor ja naudid teekonda või mingil hetkel märkad, et oled niivõrd palju kaasatud ka igapäevastesse tegevustesse, kus oled oodatud meeskonda, kes seab ettevõtte suundasid ja väärtusi. Nõukogu kindlasti üheks selliseks vormiks on, ja sealjuures peab arvestama, et kui varasemalt lihtsalt olid tavapärasest aktiivsem kaasamõtleja ja tegutseja, siis nüüd on see ka teadlik vastutus kogukonna eest.”

Kindlustusühistu üldkoosolekul vastu võetud muudatused kanti äriregistrisse 19.03.2021

Eesti Kindlustusühistu ÜKS liitumistasu muutub 1.märtsist

2020. aasta detsembri lõpus toimus Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu koosolek. Koosoleku käigus otsustati tõsta liitumistasu 25 eurole.

Muudatus jõustub 28.02.2021. Kuni veebruari lõpuni on võimalik astuda kindlustusühistu liikmeks soodsamalt, kõigest 15 eurose liitumistasu eest.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS kasutab liitumistasusid turule tulemisega seotud arendustegevuste jaoks. Praegusel hetkel on põhirõhk osakapitali kogumist toetavatel tegevustel. Kohe kui nõuetekohane osakapital on koos, hakatakse Finantsinspektsioonilt kindlustusandja tegevusluba taotlema.

Asutame kindlustusühistu ja jätame rohkem rikkust Eestisse!

Lisainfo: info@eky.ee