Hääletus

 • NÕUKOGU LIIKME SEISUKOHT

 • Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu


  Otsus

  Tallinnas, 19.05.2022

  18.05.2022 algusega kl 14.00 toimus Tallinnas, Delta Plaza EPKK nõupidamiste ruumis Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu laiendatud koosolek, mille päevakord sisaldas informatsiooni ja Ühistu tulevikuga seotud oluliste küsimuste arutelu (Protokollitud Tarmo Lääne poolt). Nõukogu liige Paul Laas tõstatas küsimuse juhatuse liige Tarmo Läänele palga maksmise kohta ja tegi ettepaneku 4 kuu jooksul alates Maikuust maksta Tarmo Läänele töötasuks netopalgana 1000 eurot kuus. Kohalviibinud nõukogu liikmed pidasid ettepanekut põhjendatuks kuid kvoorumi puudumise tõttu jäi asjakohane otsus vormistamata.

  Käesolevaga, Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu, lähtudes eeltoodust ja Eesti Kindlustusühistu ÜKS põhikirja p.5.7 Otsustab:

  Määrata juhatuse liige Tarmo Läänele perioodil Mai 2022 kuni August 2022 netopalgaks 1000 Eurot kuus, millele lisanduvad seaduses ettenähtud maksud. Katteallikas: Eesti Kindlustusühistu ÜKS tegevuskulude pangakontodel olev raha.

 • KAS OLED NÕUS OTUSEGA MÄÄRATA 4-KUULISEKS TÄHTAJAKS JUHATUSE LIIKMELE TARMO LÄÄNE NETOPALGAKS 1000 € KUUS?

 • Should be Empty: