Kady Alurand: “Kriisis seisab iga riik enda eest.”

Lühikese ja tabavate vaatenurkadega intervjuu andis meile Kady Alurand, kes on Kodumaa Kapitali hoiulaenuühistu juhatuse esimees, mis on ühtlasi ka Eesti Kindlustusühistu ÜKS liige.

Kodumaa Kapitali HLÜ eesmärk on, sarnaselt ÜKS-le, teenida ja seista eestimaalastest liikmete unikaalsete huvide eest. Kõlama jäid juba töötavad ideed ja protsessid, mis võtavad kodumaal kontrolli alla üha rohkem rahaasju ning aitavad taastada peremehetunde Eestis.

Miks otsustasite (Kodumaa Kapitali hoiu-laenuühistu) astuda kindlustusühistu liikmeks?

Ühistumajandus on midagi enamat, kui üks konkreetne ühistu ja selle majandustegevus. Ühistumajandus on eelkõige mõtteviis, mille kohaselt Eesti inimesed saavad suure osa oma rahaasju aetud omavahel, ilma väliste vahendajateta. Ja nii on täiesti loogiline samm, et hoiu-laenuühistu soovib koostööd teha samal põhimõttel töötava kindlustusühistuga.

Mida annab ühistuline ettevõtlus sh ühistuline kindlustus igale osalejale, liikmele, inimesele? 

Meie ühistu liikmele annab kindlustunnet teadmine, et tema raha kasvab siinsamas Eestis, tema enda silme all. Praktilises plaanis tähendab ühistuline ettevõtlus aga seda, et Eestis teenitud raha jääb Eesti inimestele ja kogukondadele ning tekib arvestatav sotsiaalne mõõde, kus rahalised ressursid hakkavad tööle kogukonna arengu heaks. Viimastel aastatel on märgatavalt tõusnud Eesti inimeste soov ühekoos tegutsedes väärtusi luua. Ühistuline ettevõtlus annab selleks ideaalse võimaluse.

Mida annab kaasav ehk ühistuline ettevõtlus riigile st ühiskonnale?

Eestis on juba aastaid olnud suureks probleemiks see, et suured ja edukad kodumaised ettevõtted, näiteks pangad, on müüdud välisomanikele. Esiteks hakkab selle tulemusena kogu kasum liikuma välismaale, teiseks on suurtel kontsernidel arvukalt võimalusi, kuidas maksud siin maksmata jätta. Ja ärgem unustagem ka seda, et välisomanikele kuuluva ettevõtte tingimused ei lähtu enam Eesti kliendi vajadustest, sest juhtimine toimub mujal. Meie rolliks jääb vaid teha palgatööd ja leppida sellega, mida pakutakse. Ühistuline ettevõtlus välistab kõik need probleemid juba eos – ühistu jääb alati kuuluma siinsetele ühistuliikmetele ning ka kõik otsused tehakse alati siin Eestis, siinsetest vajadustest lähtudes. Ühistul puudub omanikering, kellel tekiks mingeid teisi huvisid peale maksimaalselt hea teenuse. Aga turvatunne, mida kodumaine ettevõtlus meile annab, on palju laiem. Kodumaa Kapitali hoiulaenuühistu moto on: “Igal kapitalil on kodumaa!” See tähendab, et küsimus ei ole ainult raha suuruses, vaid igal riigil on olemas mingi poliitika, mingid suhted, mis lõpuks laienevad ka ettevõtete tasandile. Meile on küll õpetatud, et globalistlik majandus ei tunne riigipiire ja kapitalil pole rahvust, aga praktika näitab, et see pole tõsi. Finantsmaailm ei ole mingi sõltumatu paralleelne struktuur, kus raha eest saab kõike. Möödunud keerukad aastad näitasid väga ilmekalt, et ka kaasaegses maailmas võib esineda kriise, tõrkeid ja tarneraskuseid, kus korraga ei saagi raha eest kõike. Ja sellises kriisis seisab iga riik enda eest. Meiesugusele väikeriigile on eluliselt oluline omada küll sõpru, aga ka piisavalt autonoomiat.

Kuidas ja kas kavatsete tarbida kindlustusühistu teenuseid ja milliseid?

Eelkõige näeme kindlustusühistus kasu oma liikmetele, kellest paljud on kodumaised väikeettevõtted või talud ja kes tegelikult on ammu oodanud kindlustusseltsi, mis arvestaks pandlikult just siinse turu ja ettevõtlike inimeste vajadustega. Meie riik on unikaalne, meie ettevõtja on sama unikaalne ja ta vajab sageli ka täiesti unikaalseid teenuseid. Kodumaa Kapitali hoiulaenuühistu põhisuunaks on kodumaise ettevõtluse toetamine, et väärt algatused leiaksid vajaliku kapitali siitsamast Eestist. Need ideed ja ettevõtmised on tihti liiga ebastandardsed, et pankadega jutule saada. Aga meie süveneme nendesse ning meil on väga hea meel, kui samad põhimõtted laienevad ka teistesse valdkondadesse, näiteks kindustusse.

Kas ja miks soovitate liituda kindlustusühistuga?

Kindlasti soovitan. See on üks võimalus taaskord midagi siin Eestis ise ära teha, saada osaks millestki, mis on ja jääb meie omaks! Kui ühistumajandus jätkub senisel kasvukursil, siis saame peagi tagasi selle peremehetunde omas riigis, mis täna mõnikord hajuma kipub, sest justkui igas valdkonnas ütleb keegi väljastpoolt, kuidas me oma asju peame ajama. Me peame taas tundma, et me päriselt ise otsustame ja vastutame, millistel tingimustel ja kuidas oma erinevaid rahaasju ajada. Eestis majandatud kindlustusühistu on suur samm selles suunas!

Ühistulise tegutsemise puhul on tegemist laiapõhjalise rahvakapitalismi ideega, mis on väikeriigile ülioluline. Me ei saa lähtuda välisriikide finantshuvidest ja kohandada enda ettevõtteid vastavalt nende vajadustele. Vaja on luua enda erisustele vastavaid teenuseid, mis teeniksid kohalike inimeste huve ning jätaksid kapitali kodumaale, nagu seda teevad Kodumaa Kapitali hoiulaenuühistu ning Eesti Kindlustusühistu ÜKS.