Kindlustusühistu 2022. aasta üldkoosolek

Eesti Kindlustusühistu ÜKS 2022. a. üldkoosolek toimus seekord juunis kokku kutsumata koosolekuna petitsioon.ee keskkonnas, mida haldab kindlustusühistu asutajaliige Eesti Omanike Keskliit.

Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine. Poolthääli anti kokku 287, mis moodustas 61% ühistu liikmete koguarvust (467). Üldkoosolek kinnitas Eesti Kindlustusühistu ÜKS 2021. majandusaasta aruande.