Ülle Tooming

Nõukogu esimees

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu valis uueks nõukogu esimeheks pikaajalise kindlustussektoris töötamise kogemusega Ülle Toominga.

Ühistu liige
Eesti Kindlustusühistu ÜKS on loodud ühistu liikmetele kindlustusteenuste osutamiseks. Tulemuseni jõudmiseks on vaja kasvatada jõudsalt liikmeskonda ja arendada erinevaid koostöövõimalusi, et selleni jõuda. Tänaseks oleme ühistu tegevuses jõudnud murdepunkti, millest edasi liikumiseks peame analüüsima tegutsemisaastate jooksul omandatud kogemusi, et läbi strateegiliste arutelude teha valikud, mil viisil ühistut edasi arendada, jõudmaks lõppeesmärgini.  Selle protsessi eestvedajana end nõukogu esimehena eelkõige näengi. Tänan nõukogu liikmeid usalduse eest.