Ülle Tooming on uus Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu esimees

Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu valis uueks nõukogu esimeheks pikaajalise kindlustussektoris töötamise kogemusega Ülle Toominga.

Uue nõukogu esimehe nägemus kindlustusühistu tuleviku suhtes on järgmine: “Eesti Kindlustusühistu ÜKS on loodud ühistu liikmetele vajalike kindlustusteenuste osutamiseks. Tulemuseni jõudmiseks on vaja kasvatada jõudsalt liikmeskonda ja arendada erinevaid koostöövõimalusi, et ühistu liikmetele kindlustusteenuseid pakkuda.    

Tänaseks oleme ühistu tegevuses jõudnud murdepunkti, millest edasi liikumiseks peame analüüsima tegutsemisaastate jooksul omandatud kogemusi, et läbi strateegiliste arutelude teha valikud, mil viisil ühistut edasi arendada, jõudmaks lõppeesmärgini. Selle protsessi eestvedajana end nõukogu esimehena eelkõige näengi. Tänan nõukogu liikmeid usalduse eest.”.

Soovime Üllele edu uues ametis!