KKK

Mille poolest erineb kindlustusühistu aktsiaseltsist?

Kõige olulisem erinevus on, et kindlustusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl, sõltumata liikme osakapitali sissemakse suurusest – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl.

Kõik Eesti Kindlustusühistu ÜKS liikmed maksavad ühekordse liitumistasu 25 eurot. Milleks me seda kasutame?

Liitumistasusid kasutame meie ühise kindlustusühistu arenduseks. Esimeste liikmete tasudest teeme vajalikud kulutused, et tutvustada kindlustusühistut laiemale avalikkusele, koguda Eesti Kindlustusühistu ÜKS osakapital ning ette valmistada kõik vajalik kindlustusandja tegevusloa taotlemiseks Finantsinspektsioonilt.

Kas kindlustusühistu osakapitali rahapaigutusega kaasneb investeerimisrisk?

Jah, iga rahapaigutusega kaasneb investeerimisrisk.

Mis juhtub siis kui kogutud osakapital jääb vaatamata kõikidele pingutustele väiksemaks kui 5 miljonit eurot?

Siis makstakse kõikidele liikmetele nende poolt tehtud osakapitali sissemaksed täies ulatuses ehk 100% tagasi.

Mis juhtub siis, kui toimub ülisuur kindlustusjuhtum?

Kui toimub ülisuur kindlustusjuhtum, siis selleks on meil edasikindlustus. Esimesed 3 tegevusaastat on edasikindlustaja osa meie majandustegevuses suur. Alustame konservatiivselt nö kindla peale, et juhul kui suured kahjud toimuvad, siis oleksime jätkusuutlikud ka peale nende hüvitamist. Oleme edasikindlustuse lahendust tutvustanud Finantsinspektsioonile ning nad on selle heaks kiitnud.

Kas ja kuivõrd on kindlustusühistu osakapitali sissemakse järelturul kaubeldav?

Kindlustusühistu osakapitalile erinevalt börsiaktsiatest otseselt järelturgu ei teki. Kui otsustate ühistust lahkuda, siis makstakse Teile rahalise hüvitisena selle osa varast, mille liige oleks saanud, kui Ühistu oleks likvideeritud liikmelisuse lõppemise päeval. Pikemalt ja detailsemalt vaadake palun ühistust lahkumise reegleid ÜKS põhikirja punktist 3.5.
Vaata põhikirja

Kui suur on omakapitali tootlus?

Esimesel kahel tegevusaastal ÜKS äriplaani järgi kasumit ei teeni. Kolmanda tegevusaasta eesmärk on jõuda nullkasumini. Neljanda aasta eesmärk on kasumisse jõuda ja dividende maksma hakata. Omakapitali tootlus on planeeritud vahemikku 10 – 15%.
Liikmele makstakse dividendi vastavalt liikme osakapitali sissemakse proportsioonile osakapitalis ja liikme poolt Ühistule laekunud kindlustusmaksete summale.

Kas ja kuidas suudab kindlustusühistu konkureerida rahvusvaheliste kontsernidega?

Kindlustusandjana hakkab Eesti Kindlustusühistu ÜKS kuuluma üle kogu maailma 200 kindlustusühistut ühendavasse organisatsiooni  ICMIF, mille liikmed jagavad omavahel regulaarselt edulugusid ja oskusteavet, vt https://www.icmif.org/icmif-knowledge-hub/

Efektiivne ja vastastikku kasulik piiriülene koostöö annab 100% oma riigi klientidele kuuluvatele kindlustusühistutele kordades rohkem erialast oskusteavet, kui seda omab ükskõik missugune rahvusvaheline kontsern.

Kindlustusühistud üle kogu maailma koguvad kindlustusmakseid aastas rohkem kui 1,3 triljonit USD, see on arvestatav osa maailma majandusest ning see number kasvab järjepidevalt.

Kas kindlustusühistu osakapitali sissemakset saab ka märkida?

Jah, 500 euroseid ja suuremaid osakapitali sissemakseid saab märkida  https://www.eky.ee/eesti-kindlustusuhistu-uks-kapitalikogumine/

Liikme rahaline osakapitali sissemakse toimub märkimise puhul vaid siis, kui on reaalselt täidetud Kindlustustegevuse seadusest tulenev kindlustusandja miinimumkapitalinõue vahemikus minimaalselt 4,5 miljonit eurot ja maksimaalselt 7 miljonit eurot.