Marko Sillar

Steinberg Invest OÜ

Kujunenud ametialaselt finantssektoris ning kindlasti on üheks mu suurimaks tugevuseks investeeringute juhtimine viisil, parafraseerides me tundud majandusteadlast ja endist õppejõudu, kus komakohata number on kui lipsuta lektor, teine komakoht annab mansetid, 0,61432567363% on juba laitmatult lõhnastatud.

Ühistu liige
Juhtinvestor
Kogukondlikus ühtsuses ja terviklikkuses on alati nii loomist kui arengut. Sedasama oleme kindlustusühistuga tegemas ning sageli edulood ei põhine millegi 180 kraadi teistmoodi tegemisel tehniliselt, vaid piisab sellest, kui sa ei tee asju hästi, mitte ka halvasti, vaid suurepäraselt.
95% või enam kindlustusturust on täna väliskapitalil, mitmed tooted on ülehinnastatud, tootevalik on piiratud, kogu kasum liigub välisriikidesse. See on kindlasti koht, kus saab väita, et kindlustusühistu kogukondlik vaade on 180 kraadi erinev ja see on suurim argument, miks kuuluda kogukonda.